JA và BASF hợp tác triển khai "Young Voices for a Sustainable Future – Innovation Challenge for a Just Transition"

Biến đổi khí hậu đang trở thành một trong thức thách thức lớn nhất đối với xã hội. Nhận thức được tình hình này, BASF đã triển khai hợp tác với JA Worldwide và 8 quốc gia thành viên JA để khuyến khích giới trẻ chung tay vào chuyển dịch công bằng và hướng tới phát triển bền vững. Ngày nay, giới trẻ chiếm tới hơn 40% dân số trên toàn thế giới. Cùng với sự thay đổi mạnh mẽ hướng tới việc chú trọng nhiều hơn vào xây dựng tính bền vững trong mọi khía cạnh của cuộc sống như: kinh tế, môi trường và xã hội, chúng ta cần khuyến khích giới trẻ tham gia vào quá trình chuyển đổi này. Thông qua lần hợp tác này, BASF và JA có niềm tin vững chắc rằng thế hệ trẻ đóng một vai trò quan trọng và trung tâm trong quá trình xây dựng một tương lai cân bằng và bền vững.
 

Qua lần hợp tác này này, JA Worldwide và BASF hướng đến mục đích nâng cao nhận thức của giới trẻ về những hậu quả của biến đổi khí hậu đối với cộng đồng xung quanh, cùng với đó là sự cần thiết của việc thích ứng khí hậu và sự chuyển dịch cân bằng. Thông qua dự án “Young voices for a sustainable future”, 800 học sinh đến từ Brazil, Hy Lạp, Indonesia, Nigeria, Uganda, Chile, Costa Rica và Việt Nam, cùng với sự hỗ trợ của hơn 40 tình nguyện viên BASF trên toàn thế giới, sẽ đưa ra các ý tưởng sáng tạo và đổi mới hướng tới chuyển dịch công bằng cho hành tinh của chúng ta.

Tiến sĩ Christoph Jaekel, Phó Chủ Tịch Phát Triển Bền Vững Doanh Nghiệp của BASF nói rằng “Đây là một vinh dự khi được của chúng tôi khi được hợp tác với một ứng cử viên của giải Nobel Hoà Bình để hỗ trợ giới trẻ lên tiếng và hành động vì sự phát triển bền vững. Chúng tôi tin rằng với việc mang đến những cơ hội như vậy cho giới trẻ, chúng tôi sẽ góp phần xây dựng những cộng đồng tốt đẹp hơn trên toàn thế giới”.

Asheesh Advani, Giám đốc điều hành của JA Worldwide đã ca ngợi sự hợp tác này và nói: “Những người trẻ tuổi muốn trở thành một phần trong những giải pháp vì tương lai, đặc biệt là khi đối mặt với những thách thức toàn cầu như là phát triển bền vững. Chúng tôi rất vui mừng khi BASF muốn được lắng nghe tiếng nói của họ, hỗ trợ họ tìm ra các giải pháp cho các vấn đề chung, góp phần vào quá trình phát triền bền vững.”