Câu chuyện

5 Nguyên tắc sử dụng thẻ tín dụng hiệu quả

Thẻ tín dụng có thể giúp bạn xây dựng điểm tín dụng, nhưng có một số quy tắc bạn phải tuân theo để tránh bị ghi nợ. Chuyên gia về tiền bạc Clark Howard đã nói rằng nếu không có khả năng tín dụng, bạn có thể bị ảnh hưởng trong rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống: Lãi suất cho vay cao hơn, phí bảo hiểm đắt hơn và có thể bị từ chối tuyển dụng nếu một công ty kiểm tra báo cáo tín dụng của bạn. 
30/11/2022