Các dự án nổi bật

Quản lý tài chính

Cha-Ching Curriculum

Mục tiêu: Trang bị cho Học sinh từ 7 – 12 tuổi về kiến thức và kỹ năng để đưa ra các quyết định tài chính thông minh.
Thời gian thực hiện: 2018 – 2022
Kết quả: 55,000 học sinh; 1,000 giáo viên; 84 trường học
Xem thêm >
Hướng nghiệp

Samsung Innovation Campus

Mục tiêu: Giáo dục thực hành cho Học sinh từ 14 – 23 tuổi về P&C; IoT, AI, Big Data, hướng tới sự phát triển bền vững của thế giới.
Thời gian thực hiện: 2019 – 2022
Kết quả: 5,000 học sinh; 350 giáo viên
Xem thêm >
Khởi nghiệp

International Trade Challenge – Thách thức thương mại quốc tế

Mục tiêu: Cuộc thi thường niên nhằm nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp, kỹ năng, kiến thức kinh doanh thương mại quôc tế.
Thời gian thực hiện: 2015 – 2022
Kết quả: 4,000 học sinh
Xem thêm >
Stem & công nghệ

Solve for Tomorrow – Kiến tạo tương lai

Mục tiêu: Khơi dậy niềm đam mê STEM; khuyến khích Học sinh chủ động tìm tòi, nghiên cứu và ứng dụng STEM để giải quyết những vấn đề của địa phương và xã hội.
Thời gian thực hiện: 2019 – 2022
Kết quả: 200,000 học sinh; 5,000 giáo viên
Xem thêm >
Môi trường

Lights of Our Future

Mục tiêu: Trang bị cho Học sinh từ 8 – 11 tuổi những kiến thức về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Thời gian thực hiện: 2020 – 2022
Kết quả: 2,200 học sinh; 120 giáo viên; 84 trường học
Xem thêm >
Sức khỏe

Clear Resilience Curriculum

Mục tiêu: Phát triển chương trình giáo dục, với chủ đề ứng dụng khoa học thích ứng và phục hồi con người và xã hội có ảnh hưởng bởi vấn đề Rối loạn lo âu.
Thời gian thực hiện: 2019
Kết quả: 150 học sinh
Xem thêm >