Cựu học viên JA

Thành tựu học viên JA
Thành tựu học viên JA

My An - Top 3 ITC Việt Nam

ITC giúp em chiến thắng bản thân và gieo trong em những tư tưởng và ước mơ mới. Em chưa từng nghĩ rằng em có thể làm ra bản đề án cho một dịch vụ mới ở một đất nước lạ, nhưng giờ ITC đã cho em biết em

Lê Kim Bách - Top 3 ITC Việt Nam 2015

"Đối với tôi, có thể nói rằng International Trade Challenge 2015 là một trải nghiệm tuyệt vời mà khó có thể quên được. Cuộc thi mà không phải là một cuộc thi, ITC là một