Về chúng tôi

JA Việt Nam là một trong số 115 quốc gia thành viên trong JA Worldwide và một trong 18 thành viên của JA Asia Pacific (JA Châu Á Thái Bình Dương). Tôn chỉ và sứ mệnh của JA Vietnam là trang bị không chỉ kiến thức mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ dám chủ động theo đuổi ước mơ để đạt được thành công trong nền kinh tế toàn cầu.
Về JA Vietnam 1Về JA Vietnam 2