Về chúng tôi

Trọng tâm giáo dục

“Chúng tôi đặt mục tiêu mang đến nhiều cơ hội hơn nữa để Học sinh Việt Nam tiến gần hơn tới thành công trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng.”
Trọng tâm giáo dục
  • Là một trong những tổ chức phi chính phủ lớn nhất thế giới về giáo dục, JA mang tới những trải nghiệm học tập thực tế về Tư duy tài chính, Hướng nghiệp, Khởi nghiệp, Phát triển bền vững, STEM, Kinh tế và nhiều hơn thế nữa.
  • Cùng với hơn 400,000 giáo viên và tình nguyện viên, chúng tôi đã tiếp cận tới hơn 12 triệu người trẻ mỗi năm. JA là một trong số ít các tố chức có quy mô, kinh nghiệm, và niềm đam mê xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn vì một thế hệ người trẻ thành công và sáng tạo.
Quản lý tài chính

Quản lý tài chính

Giáo dục thực hành nhằm rèn luyện kỹ năng quản lý chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư hiệu quả.
Hướng nghiệp

Hướng nghiệp

Hỗ trợ thế hệ trẻ xây dựng mục tiêu tài chính cá nhân gắn với sự nghiệp và đóng góp cho xã hội.
Khởi nghiệp

Khởi nghiệp

Các chương trình hướng dẫn kiến thức kinh doanh vững chắc và nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp.
Môi trường & Sức khoẻ

Môi trường & Sức khoẻ

Xây dựng sân chơi cho Học sinh sáng tạo nghiên cứu các giải pháp bảo vệ môi trường và sức khoẻ.
STEM & Công nghệ

STEM & Công nghệ

Truyền cảm hứng và cung cấp kiến thức cho Học sinh về lĩnh vực STEM và Công nghệ.