JA Toàn cầu
 
Junior Achievement (JA) là Tổ chức hàng đầu thế giới cung cấp chương trình giáo dục cho học sinh từ bậc Tiểu học đến Trung học phổ thông về kinh doanh, đồng thời trang bị cho các em kiến thức về nghề nghiệp cũng như các khái niệm về tài chính thông qua những khóa học trải nghiệm và dựa trên kinh nghiệm thực tế. JA có quy mô rộng lớn  bao gồm 122 quốc gia được chia thành JA các khu vực như JA Africa (JA Châu Phi) , INJAZ AL-Arab (JA Trung Đông và Bắc Phi), JA Americas (JA Châu Mỹ) , JA Asia Pacific (JA AP -JA Châu Á Thái Bình Dương), JA Europe (JA Châu Âu). 
JA Việt Nam
Được thành lập vào năm 1999, JA Việt Nam là một trong số 122 quốc gia thành viên trong JA Worldwide. Mục tiêu của chúng tôi là giúp các em học sinh ở Việt Nam có kiến thức cơ bản về nền kinh tế thị trường theo từng độ tuổi (từ tiểu học đến THCS và THPT)
JA Việt Nam có chương trình khác nhau cho các lớp học khác nhau - một số chương trình đã được dịch sang tiếng Việt và tiếp cận đến cho các em học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thái Nguyên và tỉnh Nghệ An.
Cho đến nay, JA Việt Nam đã phát triển các chương trình bao gồm:
Chương trình dành cho học sinh Tiểu học: 
 • JA Ourselves
 • JA Our Family
 • JA Our Community
 • JA More than money
Chương trình dành cho học sinh THCS:
 • JA It's my business
 • JA Economics for success
 • JA Career success
Chương trình dành cho học sinh THPT:
 • JA Personal Finance
 • JA Job shadow
 • JA Company program
Trong nhiều năm, JA Việt Nam đã tiếp cận hơn 10,000 học sinh trên khắp lãnh thổ.
Chúng tôi đặt mục tiêu mang đến nhiều cơ hội hơn nữa để các em học sinh Việt Nam tiến gần hơn tới thành công trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng; tiếp cận:
 • 5% dân số trẻ (khoảng 450,000 trẻ em) đến năm 2020;
 • 15% (khoảng 1,35 triệu trẻ em) đến năm 2030
 • 30% (khoảng 2,7 triệu trẻ em) đến năm 2040.

Nguồn: JA VIETNAM STRATEGY (2016) & GSO REPORT (2009)

Bằng niềm tin sâu sắc, chúng tôi tin rằng, phát triển JA tại Việt Nam không chỉ là việc hình thành tư duy tài chính cho thế hệ trẻ mà còn là nền tảng để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho các em trong những biến chuyển không ngừng của thế giới và sự thắng thế của hội nhập toàn cầu.
Chúng tôi đã sẵn sàng mang tinh thần và giá trị của JA đến với Việt Nam, hòa chung vào dòng chảy của JA trên thế giới.

Tầm nhìn
Junior Achievement truyền lửa và trang bị cho thế hệ trẻ kiến thức cũng như công cụ để đạt được thành công trong nền kinh tế Toàn cầu.
Junior Achievement tiếp sức, tạo động lực và luôn sẵn sàng trong các hoạt động vì mục tiêu chung của nhân loại.
Junior Achievement mong muốn thúc đẩy sự gắn kết cộng đồng, hướng tới lan tỏa tinh thần và sức sống JA mạnh mẽ trên thế giới.

Sứ mệnh
 
“Truyền cảm hứng và chuẩn bị hành trang cho thế hệ trẻ trên bước đường hội nhập nền kinh tế toàn cầu”

Giá trị của tổ chức
Junior Achievement hướng đến
 • Niềm tin vào tiềm năng vô hạn của các bạn trẻ.
 • Cam kết thực hiện đúng các nguyên tắc của kinh doanh và thị trường kinh tế.
 • Tôn trọng những quan điểm, tài năng, sáng tạo và nền tảng gốc của từng cá nhân.
 • Niềm tin vào sức mạnh của quan hệ đối tác và hợp tác.
 • Niềm tin vào tác động mạnh mẽ của giáo dục và cách học tập thông minh thông qua trải nghiệm thực tế. 
   
 • Top