#LightsofOurFuture là Dự án toàn cầu hoá đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục đảm bảo sự thành công của thế hệ trẻ trong tương lai được triển khai bởi Tập đoàn hoá dầu SABIC (Ả Rập Xê Út).

Trong năm nay, JA Worldwide và Tập đoàn hoá dầu SABIC (Ả Rập Xê Út) đã hợp tác trong Dự án #LightsofOurFuture, một sáng kiến toàn cầu nhằm giúp thế hệ trẻ hiểu được những vấn đề trong xã hội, từ đó có thái độ và trách nhiệm với cộng đồng. Mục tiêu Dự án sẽ hướng đến 11,000 học sinh trong 6 khu vực.

 
(JA Worldwide & SABIC đồng hành cùng Dự án #LightsofOurFuture)
 
Dự án đã được triển khai tại Singapore với sự hợp tác cùng JA Singapore thông qua những trải nghiệm thực tế với các chủ đề bùng nổ dân số, biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng tiêu cực đến Trái đất sống. Thông qua những nội dung học thiết thực, học sinh sẽ hiểu được những thách thức môi trường và xã hội đang phải đối mặt ngày nay; tìm hiểu và quan sát các hiện tượng khoa học từ đó thiết kế các giải pháp trong thế giới thực và vận dụng những kiến thức tài chính được học để giải quyết các thách thức trong vấn đề môi trường hàng ngày.

(Dự án #LightsofOurFuture triển khai tại Singapore – Nguồn: JA Singapore)
 
Trong thời gian tới, #LightsofOurFuture sẽ tiếp tục được triển khai tại Việt Nam cùng JA Vietnam. Chương trình dự kiến tiếp cận 450 học sinh Tiểu học và sẽ triển khai từ tháng 11/2019 đến tháng 2/2020. Trong quá trình học, học sinh sẽ được học về 5 chủ đề chính: Sống bền vững, Tiết kiệm nước trong thành phố của chúng ta, Tiết kiệm năng lượng, Hiệu ứng nhà kính, Quản lý rác thải. Sau khi tham gia chương trình, học sinh sẽ có được tinh thần chủ động, khả năng quyết định, năng lực tài chính và khả năng giải quyết vấn đề trong cuộc sống.
Hi vọng với những chủ đề mang tính toàn cầu, các bạn học sinh Việt Nam sẽ có cái nhìn rõ nét về những vấn đề mang tính thời sự hiện nay, từ đó giúp các em sống có trách nhiệm và lan toả được những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng.


 
11:00:47   20/11/2019
  • Top