JA Personal Finance
 


Tổng quan chương trình
JA Personal Finance tập trung vào các vấn đề: Kiếm tiền, chi tiêu một cách khôn ngoan thông qua ngân sách, tiết kiệm và đầu tư, sử dụng tín dụng thận trọng và bảo vệ tài chính cá nhân.
Sau khi tham gia chương trình, học sinh sẽ có thể:
 • Nhận biết các yếu tố cơ bản của tài chính cá nhân: Thu nhập, tiết kiệm và đầu tư, lập ngân sách, tín dụng, quản lý rủi ro và chuyển giao.
 • Áp dụng các yếu tố cơ bản này vào kế hoạch tài chính cá nhân, cho phép các em đặt mục tiêu cụ thể cho nhu cầu tài chính và chất lượng cuộc sống mong muốn trong tương lai.
 
Tổng quan mục tiêu các buổi học
Buổi đầu tiên
Kế hoạch kiếm tiền
Các em học sinh học được rằng để có được tài chính cá nhân lành mạnh sẽ cần sự quản lý và lập kế hoạch. Các em bắt đầu phân tích các sự kiện và các vấn đề quan trọng trong cuộc sống có ý nghĩa về mặt tài chính.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
 • Nhận biết vai trò của thu nhập trong tài chính cá nhân.
 • Đánh giá tác động của lựa chọn giáo dục lên thu nhập sau này.
 • Mô tả tầm quan trọng của việc lập kế hoạch trong việc đưa ra các quyết định tài chính.
Buổi thứ hai
Tiết kiệm
Học sinh phân tích vai trò của việc tiết kiệm trong tài chính cá nhân của các em và tầm quan trọng của việc có một kế hoạch tiết kiệm lành mạnh trong tất cả các giai đoạn của cuộc sống
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
 • Nhận biết được các mặt hàng có giá trị cao cần phải tiết kiệm.
 • Ôn tập các khái niệm chính liên quan đến việc tiết kiệm thành công.
Buổi thứ ba
Trò chơi Ngân sách
Học sinh tìm hiểu về ngân sách và lý do tại sao rất nhiều người gặp khó khăn trong việc chi tiêu theo ngân sách.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
 • Nhận biết tầm quan trọng của việc tạo ra và duy tri một kế hoạch chi tiêu.
 • Cân nhắc các khoản chi tiêu có thể bù vào ngân sách hàng tháng.
Buổi thứ tư
Lựa chọn tín dụng
Các em học sinh phân tích tầm quan trọng của tín dụng và kết quả của việc sử dụng tín dụng khôn ngoan hay không hợp lý.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
 • Nhận ra tầm quan trọng của tín dụng trong tài chính cá nhân.
 • Thể hiện sự cần thiết của việc đưa ra các lựa chọn tín dụng hợp lý để tránh các khoản chi tiêu tốn kém.
Buổi thứ năm
Người tiêu dùng khôn ngoan
Các nhóm cùng làm việc nhằm tạo ra các báo cáo dịch vụ công cộng (PSAs) để thông báo cho nhau về các rủi ro mà các em có thể gặp phải với tình hình tài chính của mình và xác định iện pháp bảo vệ bản thân trước các tổn thất có thể xảy ra.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
 • Nhận ra những nguy cơ tiềm ẩn đối với tài chính cá nhân.
 • Mô tả các phương pháp phòng bị thích hợp để hạn chế tổn thất.
 
Những điều bản về chương trình
 • Bao gồm một chuỗi 5 buổi học phù hợp với các em học sinh trung học phổ thông.
 • Mỗi buổi học trung bình kéo dài khoảng 45 phút.
 • Tất cả tài liệu sẽ được tập hợp trong một bộ hỗ trợ gồm tất cả kế hoạch cụ thể cho Tình nguyện viên và tài liệu cho 32 em học sinh.
 • Nhấn mạnh vào việc thu nhập, chi tiêu khôn ngoan thông qua việc lập ngân sách, tiết kiệm và đầu tư, sử dụng tín dụng cẩn trọng và bảo vệ tài chính cá nhân.
 • Những buổi học cụ thể và tài liệu phù hợp với độ tuổi sẽ được sử dụng để tăng sự tương tác giữa các em học sinh và nhấn mạnh vào phương cách tiếp cận giáo dục của JA.
 • Liên kết với các môn học xã hội như Tiếng Anh, các tiêu chuẩn toán học và Tiêu Chuẩn Học Nòng Cốt Phổ Biến Chung Toàn Tiểu Bang cho Tiếng Anh, các môn học về ngôn ngữ/nghệ thuật và toán học.
 
Các khái niệm năng được sử dụng trong chương trình
JA Personal Finance sẽ củng cố hiểu biết của các em học sinh về những khái niệm và kĩ năng sau đây:
Khái niệm – Ngân sách, Lập ngân sách, Lợp ích Hợp nhất, Bảo vệ người tiêu dùng, Tín dụng, Thẻ tín dụng, Báo cáo và điểm tín dụng, Nợ, Thu nhập, Giáo dục, Chi phí, Chi phí cố định, Lừa đảo, Trộm danh tính, Bảo hiểm, Lợi ích, Đầu tư, Chi phí, Tài chính cá nhân, Tự trả trước, Tiền gốc, Rủi ro, Quản lý rủi ro, Tiết kiệm tiền, Tiết kiệm, Chi phí khả biến
năng – Phân tích thông tin, Phân loại dữ liệu, Sự sáng tạo, Đưa ra quyết định, Đánh giá các lựa chọn thay thế, Trình bày đồ hoạ, Giao tiếp bằng văn bản, hội thoại và hình ảnh, Ưu tiên thông tin, Đọc hiểu, Sử dụng các mốc thời gian, Làm việc theo cặp, đội và nhóm. 
 • Top