JA Ourselves
 


 Tổng quan về Chương trình
JA Ourselves giới thiệu các học sinh mẫu giáo đến sự giao tiếp của sự hiểu biết về tài chính và các mục tiêu học tập về các môn học xã hội ở bậc tiểu học. Thông qua các hoạt động thực hành trên lớp, chương trình cung cấp cho các em một bài giới thiệu về kinh tế học cá nhân và những lựa chọn mà người tiêu dùng thực hiện để đáp ứng nhu cầu.Chương trình cũng giới thiệu học sinh về vai trò của tiền bạc trong xã hội trong khi cung cấp cho các emsinh thông tin thực tiễn về kiếm tiền, tiết kiệm và chia sẻ tiền bạc. JA Ourselves là chương trình tình nguyện dạy và dựa trên bộ tài liệu. Có 5 buổi học kéo dài 30 phút với các hoạt động học tập kép dài từ đầu đến cuối với các chuỗi hoạt động kéo dài kèm theo.
 
Buổi học Tổng quan Mục tiêu Hoạt động
Buổi thứ nhất :
đây hay kia?
 
hãy lựa chọn
Học sinh bước đầu thực hành tìm hiểu về tài chính kinh tế bằng lựa chọn cá nhân. Học sinh sẽ có thể
• Xác định lợi ích cá nhân.
• Xem xét các yếu tố đưa đến lựa chọn
•Định nghĩa tiền.
Học sinh lựa chọn với sự trợ giúp của Điều này hay đó? Thẻ ảnh.
Học sinh đọc một lời nhắc nhở đơn giản trong Junior Journal Minibooks và lựa chọn. Học sinh có thể viết một câu về sự lựa chọn của mình.
Buổi thứ hai :
Tôi có cần những gì tôi muốn?
Mọi người đều có nhu cầu và mong muốn cơ bản và những người thông thái về tiền bạc biết sự khác biệt của chúng • Giải thích sự khác biệt giữa nhu cầu và mong muốn.
• Tạo một biểu đồ đơn giản
Học sinh tham gia vào một bài thơ mắt-gián điệp để giúp các em tìm thấy nhu cầu và muốn các mục trên một áp phích. Sử dụng nhãn dán, học sinh tạo ra một biểu đồ nhu cầu và muốn trong sách nhỏ của mình.
Buổi thứ
Ba :
Một đồng kiếm được
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Học sinh được giới thiệu về các nhân vật truyện tranh và kiểm tra cách họ có thể kiếm được tiền.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mô tả vai trò của Tiền trong xã hội.
Xác định công việc mà các emcó thể làm kiếm tiền.
 
 
 
 
Học sinh nghe câu chuyện Chào mừng về Nhà! Để tìm hiểu về những cách các em có thể kiếm tiền. Các em sử dụng minibooks của mình và hoàn thành một mê cung và vẽ một hình ảnh về cách các em có thể kiếm tiền.
 
Buổi thứ tư : Một đồng để tiết kiệm Học sinh được giới thiệu với khái niệm về tiết kiệm.
 
• Giải thích tầm quan trọng của
tiết kiệm tiền.
• Xác định mục tiêu tiết kiệm.
• Xác định một nơi
 
Học sinh thực hiện chơi trò chơi với ngón tay để giúp các em nhớ cách tiết kiệm.
Học sinh tách thành các nhóm để hoàn thành hoạt động “đút lợn” trong minibooks của mình.
 
Buổi thứ năm :
 
Một đồng để chia sẻ
Học sinh được giới thiệu về các nhân vật truyện tranh và kế hoạch của các em để kiếm tiền cho một nguyên nhân có ý nghĩa • Giải thích tầm quan trọng của việc cho đi
• Tổ chức một trình tự thời gian chuỗi các sự kiện.
 
 
Học sinh nghe Charlie Plants a Garden, một câu chuyện về việc bắt đầu một khu vườn ở khu dân cư. Các em tổ chức các thẻ câu chuyện theo thứ tự trong minibooks của minh.
 
Các khái niệm: Mua, lựa chọn, chi phí, thu nhập, cho, mục tiêu, hàng hoá và dịch vụ, lợi ích, tiền, nhu cầu và mong muốn, tiết kiệm, xã hội, chi tiêu, giá trị
Kỹ năng: Đếm, ra quyết định, rút ra kết luận, hướng dẫn, vẽ đồ thị và diễn giải đồ thị, lắng nghe, kết hợp và phân loại, dự đoán, giải quyết vấn đề, đọc và viết, tự đánh giá, sắp xếp, làm việc theo nhóm, giao tiếp bằng miệng, xây dựng từ vựng

 
 
  • Top