JA Our Families


 
Tổng quan chương trình
JA Our Families giới thiệu đến các em học sinh sự liên kết giữa các mục tiêu của việc học về kinh doanh và các môn học xã hội ở lớp 1, bao gồm cách công việc của các thành viên đóng góp vào sự thịnh vượng của gia đình.

Sau khi tham gia chương trình, các em sẽ có thể:
 • Mô tả những điểm tương đồng và khác biệt giữa các gia đình.
 • Phân loại nhu cầu và mong muốn.
 • Mô tả các công việc.
 • Phân tích kỹ năng của chính các em để xác định cách các em có thể hỗ trợ gia đình.
 • Xác định hàng hoá và dịch vụ do doanh nghiệp địa phương cung cấp.
 • Giải thích một trong những đặc tính của doanh nghiệp – Đáp ứng nhu cầu hoặc mong muốn.
 
Tổng quan và mục tiêu các buổi học
Buổi đầu tiên
Gia đình của chúng tôi
Các em học sinh khám phá điểm giống và khác nhau giữa các gia đình và bằng cách nào họ cùng biến nơi ở của mình thành một nơi tốt đẹp hơn.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
- Hiểu được sự tương đồng và sự khác biệt giữa các gia đình.
- Nhân biết tầm quan trọng của cá nhân và gia đình như một phần của một cộng đồng.
Buổi thứ hai
Nhu cầu và mong muốn của gia đình chúng tôi
Các em học sinh cần nhận thức được rằng tất cả các gia đình đều cần thức ăn, quần áo và nơi ở để sinh sống. Các em bắt đầu hiểu và phân biệt giữa nhu cầu và mong muốn.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
- Phân biệt nhu cầu và mong muốn.
- Mô tả sự khác biệt giữa nhu cầu và mong muốn.
Buổi thứ ba
Làm tốt lắm!
Các em học sinh tìm hiểu về công việc của các thành viên trong gia đình, bao gồm việc kinh doanh cá nhân và cách các thành viên kiếm tiền để hỗ trợ cho các nhu cầu và mong muốn của gia đình.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
- Định nghĩa khái niệm công việc, doanh nghiệp và doanh nhân.
- Phân tích kỹ năng của bản thân để xác định cách hỗ trợ các thành viên trong gia đình.
Buổi thứ tư
Các doanh nghiệp tại địa phương của mình
Các em học sinh sử dụng Floor map để định vị các doanh nghiệp ở địa phương. Các em cũng xác định vị trí cũng như sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp mới.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
- Giải thích các kí hiệu trên bản đồ.
- Xác định các loại hàng hoá hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp.
Buổi thứ năm
Doanh nghiệp mới của tôi
Các em học sinh hoá thân thành các doanh nhân và bắt đầu công việc kinh doanh của riêng các em.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
- Mô tả một trong những đặc trưng của doanh nghiệp – Đáp ứng nhu cầu hoặc mong muốn.
 
Những điều bản về chương trình
 • Bao gồm một chuỗi 5 buổi học phù hợp với các em học sinh lớp 1.
 • Mỗi buổi học trung bình kéo dài khoảng 30 phút.
 • Tất cả tài liệu sẽ được tập hợp trong một bộ hỗ trợ gồm tất cả kế hoạch cụ thể cho Tình nguyện viên và tài liệu cho 32 em học sinh.
 • Giới thiệu khái niệm nhu cầu, mong muốn và tìm hiểu cách các gia đình hoạch định và mua hàng hoá hay dịch vụ.
 • Những buổi học cụ thể và tài liệu phù hợp với độ tuổi sẽ được sử dụng để tăng sự tương tác giữa các em học sinh và nhấn mạnh vào phương cách tiếp cận giáo dục của JA.
 • Liên kết với các môn học xã hội như Tiếng Anh, các tiêu chuẩn toán học và Tiêu Chuẩn Học Nòng Cốt Phổ Biến Chung Toàn Tiểu Bang cho Tiếng Anh, các môn học về ngôn ngữ/nghệ thuật và toán học.
 
Các khái niệm năng được sử dụng trong chương trình
JA Our Families sẽ củng cố hiểu biết của các em học sinh về những khái niệm và kĩ năng sau đây:
Khái niệm – Kinh doanh, Công dân, Thu nhập, Động lực kinh tế, Việc làm, Doanh nhân, Gia đình, Đáp ứng nhu cầu, Hàng hoá và dịch vụ, Nhân sự, Thu nhập, Sự phụ thuộc lẫn nhau, Việc làm, Tiền bạc, Sự khan hiếm, Nơi ở, Kĩ năng, Chi tiêu, Truyền thống, Mong muốn và nhu cầu, Làm việc
năng – Phân tích thông tin, Tư duy sáng tạo, Ra quyết định, Phân biệt, Vẽ, Làm theo chỉ thị, Nghe và phản hồi, Quan sát, Đọc bản đồ, Kết hợp, Tính toán, Làm mẫu, Đọc, Nhận biết và giải thích các ký hiệu, Trình tự, Hội thoại, Làm việc theo cặp.
 
 
 • Top