JA More than MoneyTổng quan chương trình
JA More Than Money dạy các em học sinh về việc kiếm, tiêu, chia sẻ và tiết kiệm tiền và các loại hình kinh doanh hay công việc các em có thể làm để kiếm tiền.
 
Sau khi tham gia dự án, các em học sinh sẽ có thể:
  • Xây dựng nền tảng hiểu biết của các em về tiền tệ và áp dụng những kĩ năng này vào cuộc sống.
  • Nhận biết tầm quan trọng của việc quản lý tiền tệ khi đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc sống.
 
Tổng quan Mục tiêu
 
Buổi đầu tiên
Tiền trong ngân hàng
Học sinh học cách quản lý một tài khoản ngân hàng. Các em chơi Community Game để củng cố những kĩ năng quản lý tài chính và hiểu hơn về vai trò và tầm quan trọng của tiền trong cuộc sống
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
- Nhận biết vai trò của tiền trong cuộc sống hàng ngày.
- Giải thích lợi ích mà tài khoản ngân hàng cá nhân mang lại.
Buổi thứ hai
Nhận thức về giá trị
Các em học sinh nhận biết hình thức kinh doanh mà các em có thể xây dựng hoặc công việc các em có thể làm để kiếm tiền. Các hoạt động tập trung vào việc phát triển đạo đức làm việc tích cực. Các em học sinh tiếp tục chơi Community Game để hiểu hơn về vai trò của tiền trong cuộc sống của các em.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
- Nhận biết các đặc điểm đạo đức làm việc tích cực.
- Phân biệt giữa làm thuê và tự làm chủ.
- Nhận biết các hình thức tạo thu nhập với các công việc và doanh nghiệp nhỏ.
Buổi thứ ba
Cân bằng
Học sinh xác định kĩ năng và sở thích của bản thân để kết nối chúng với các cơ hội kinh doanh khả thi. Các em làm việc theo nhóm để học về nghiên cứu thị trường và chơi vòng cuối của Community Game.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
- Phù hợp các kĩ năng cá nhân với công việc và việc tự làm chủ.
- Hiểu về nghiên cứu thị trường
- Xác định ba hoặc năm cách thức để chia sẻ, tiết kiệm và chi tiêu thu nhập cá nhân.
Buổi thứ
Xây dựng doanh nghiệp
Các em học sinh khám phá các kĩ năng và các loại doanh nghiệp các em muốn tìm hiểu. Các em xác định các bước cơ bản để bắt đầu và vận hành một doanh nghiệp nhỏ. Bằng các sử dụng các thông tin này, học sinh bắt đầu phát triển một kế hoạch kinh doanh.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
- Định hình các bước cơ bản trong việc lên kế hoạch và tổ chức một doanh nghiệp.
- Tính toán chi phí vận hành và thu nhập của một doanh nghiệp nhỏ.
- Phát triển một kế hoạch kinh doanh cơ bản dựa trên kĩ năng và sở thích công việc của bản thân.
Buổi thứ năm
Get SMART
Các em học sinh tiếp tục luyện tập tiết kiệm và chi tiêu với tư cách một doanh nghiệp. Khái niệm của việc đưa ra quyết định ở phương diện người tiêu dùng dựa trên mô hình SMART được giới thiệu xuyên suốt quá trình thảo luận. Các em chia thành các nhóm để chơi vòng 1 của Business Game.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
- Luyện tập sử dụng mô hình SMART để đưa ra các quyết định cho người tiêu dùng.
- Nhận biết sự khác biệt giữa chi tiêu cá nhân và doanh nghiệp.
Buổi thứ sáu
Mẹo ?
Trong buổi học cuối cùng, các em học sinh học cách nhận biết những quảng cáo sai lệch và tầm quan trọng của nền tảng đạo đức kinh doanh. Các em tiếp tục hoạt động dưới tư cách các nhóm doanh nhân, kết thúc Chương trình với vòng hai của Business Game.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
- Nhận biết quảng cáo sai lệch.
- Áp dụng kĩ năng quản lý tài chính trong một công việc kinh doanh tương tự.
- Lưu và theo dõi các khoản lãi và lỗ trong một môi trường tương tự.
 

Những điều bản về chương trình
  • Bao gồm một chuỗi 5 buổi học phù hợp với thời gian sau giờ học của các em học sinh từ lớp 3 đến lớp 5.
  • Mỗi buổi học trung bình kéo dài khoảng 60 phút.
  • Tất cả tài liệu sẽ được tập hợp trong một bộ hỗ trợ gồm tất cả kế hoạch cụ thể cho Tình nguyện viên và tài liệu cho 24 em học sinh.
  • Khuyến khích suy nghĩ sáng tạo để học về kĩ năng quản lý tài chính hỗ trợ thái độ tích cực trong quá trình tìm hiểu và nâng cao định hướng nghề nghiệp của các em học sinh.
  • Những buổi họp cụ thể và tài liệu phù hợp với độ tuổi sẽ được sử dụng để tăng sự tương tác giữa các em học sinh và nhấn mạnh vào phương cách tiếp cận giáo dục của JA.
  • Liên kết với các môn học xã hội như Tiếng Anh, các tiêu chuẩn toán học và Tiêu Chuẩn Học Nòng Cốt Phổ Biến Chung Toàn Tiểu Bang cho Tiếng Anh, các môn học về ngôn ngữ/nghệ thuật và toán học.
 
Các khái niệm năng được sử dụng trong chương trình
JA Company Program sẽ củng cố hiểu biết của các em học sinh về những khái niệm và kĩ năng sau đây:
Khái niệm – Kinh doanh, Nghiệp vụ ngân hàng, Lên kế hoạch kinh doanh, Người tiêu dùng, Tiền gửi, Kiếm được, Nhân viên, Ước lượng, Chi phí, Hàng hoá, Thu nhập, Nghiên cứu thị trường, Gia sư, Tiền, Quản lý tài chính, Lợi nhuận, Hình mẫu, Tiết kiệm, Tự làm chủ, Dịch vụ, Chia sẻ, Chi tiêu, Rút tiền, Đạo đức nghề nghiệp
năng – Tích cực lắng nghe, Phân tích, Áp dụng thông tin, Động não, Dữ liệu biểu đồ, So sánh và đối chiếu, Tính toán, Tư duy phản biện, Lý luận diễn dịch, Đưa ra quyết định, Vẽ, Đánh giá dữ liệu, Tuân theo chỉ thị văn bản và lời nói, Làm việc nhóm, Lập bản đồ tư duy, Giải quyết vấn đề, Sao lưu dữ liệu gửi và rút tiền, Nhập vai, Đánh giá bản thân, Đổi lượt, Xây dựng vốn từ vựng
 
 

Chương trình học

Chương trình học của Junior Achievement được xây dựng phù hợp với ba độ tuổi: Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.
  • Top