JA It’s My Business


 
Tổng quan chương trình
JA It’s My Business khuyến khích các em học sinh tích cực học các kĩ năng điều hành doanh nghiệp và hỗ trợ thái độ tích cực trong quá trình tìm hiểu và mở rộng khát vọng nghề nghiệp của các em.
 Tham gia chương trình, các em sẽ có thể: Áp dụng kĩ năng điều hành doanh nghiệp vào sự mưu cầu giáo dục, công việc và dịch vụ của các em. 

Tổng quan và mục tiêu các buổi học
 
Buổi đầu tiên
Tôi là một doanh nhân
Các em sẽ chia thành các nhóm và chơi Game Show E-Quiz. Các em bắt đầu nhận biết các đặc điểm của một doanh nhân mà các em có bằng cách học về cuộc sống của một doanh nhân cả trong quá khứ và hiện tại.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
 • Định nghĩa công việc kinh doanh.
 • Nhận biết 4 đặc điểm của việc kinh doanh.
 • Nhận biết về các đặc điểm doanh nhân của bản thân.
Buổi thứ hai
Tôi có thể thay đổi Thế giới
Học sinh làm việc theo nhóm để hoàn thành bản thiết kế một Teen Club. Các em nhận biết đặc điểm đầu tiên của công việc kinh doanh – Đáp ứng nhu cầu – bằng cách cân nhắc những yêu cầu của khách hàng và suy nghĩ về mẫu mã sản phẩm. Học sinh bắt đầu xác định các kĩ năng và kiến thức cần thiết để bắt đầu một công việc kinh doanh.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
 • Giải thích cách một doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của thị trường.
 • Thảo luận về vai trò của nghiên cứu thị trường trong việc xác định nhu cầu và lợi thế của thị trường.
Buổi thứ ba
Tôi hiểu khách hàng của mình
Các em làm việc theo nhóm để học về đặc điểm thứ 2 của một doanh nghiệp: Hiểu về khách hàng và sản phẩm của mình. Các em khám phá các phương thức tiếp thị sản phẩm đến đối tượng khách hàng phù hợp.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
 • Sáng tạo quảng cáo hiệu quả cho các dự án kinh doanh khác nhau.
Buổi thứ tư
Tôi có một ý tưởng
Học sinh tham gia vào một buổi đấu giá được thiết kế để làm nổi bật các doanh nghiệp sáng tạo và cách tân.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
 • Hiểu được tầm quan trọng của sự sáng tạo và cách tân trong công việc kinh doanh.
 • Phát biểu bảo vệ quyết định của mình.
Buổi thứ năm
Tôi nhận thấy một nhu cầu
Bằng cách phân tích một vài doanh nghiệp hiện tại trên thị trường, các em học sinh xác định loại hình kinh doanh mà các em nên thành lập. Các em đồng thời xác định các phương pháp để áp dụng 4 đặc điểm doanh nghiệp vào việc xây dựng một kế hoạch kinh doanh.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
 • Phân tích cách thức các doanh nhân sử dụng kiến thức và khả năng để tạo công việc kinh doanh.
 • Phát triển các kế hoạch kinh doanh dựa trên tiêu chí đặt ra.
Buổi thứ sáu
Ăn mừng các doanh nhân!
Các em học sinh thiết kế những bản giới thiệu cá nhân để cho thấy sự hiểu biết của các em về doanh nghiệp – Hãy tin vào bản thân.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
 • Nhận biết những đặc điểm của 1 doanh nhân mà em sở hữu.
 • Tạo một bản Sơ yếu lí lịch doanh nhân của các em.
 
Những điều cơ bản về chương trình
 • Gồm một chuỗi sáu buổi học dành cho học sinh lớp 6,7,8.
 • Mỗi buổi học trung bình kéo dài 60 phút.
 • Tất cả tài liệu sẽ được tập hợp trong một bộ hỗ trợ gồm tất cả kế hoạch cụ thể cho Tình nguyện viên và tài liệu cho 32 em học sinh.
 • Cung cấp cho các em những thông tin thực tế về những điều cần thiết để trở thành một doanh nhân thành công.
 • Những buổi họp cụ thể và tài liệu phù hợp sẽ được sử dụng để tăng sự tương tác giữa các em học sinh và nhấn mạnh vào phương cách tiếp cận giáo dục của JA.
 • Liên kết với các môn học xã hội như Tiếng Anh, các tiêu chuẩn toán học và Tiêu Chuẩn Học Nòng Cốt Phổ Biến Chung Toàn Tiểu Bang cho Tiếng Anh, các môn học về ngôn ngữ/nghệ thuật và toán học.
 
Các khái niệm   năng được sử dụng trong chương trình
JA Company Program sẽ củng cố hiểu biết của các em học sinh về những khái niệm và kĩ năng sau đây:
Khái niệm – Quảng cáo, Thực tập sinh, Đấu giá, Trở nên sáng tạo và cách tân, Tin vào bản thân, Đặt giá, Kinh doanh, Kế hoạch kinh doanh, Nghĩa vụ công dân, Khách hàng, Doanh nhân, Sơ yếu doanh nhân, Đáp ứng nhu cầu, Hiểu về khách hàng và sản phẩm, Thị trường, Tiếp thị, Lợi nhuận, Tự học, Doanh nghiệp xã hội.
Kĩ năng – Tích cực lắng nghe, Đánh giá thông tin, Suy nghĩ sáng tạo, Tư duy phản biện, Đưa ra quyết định, Lý luận diễn dịch, Đánh giá, Tuân theo chỉ thị, Làm việc nhóm, Thông dịch thông tin, Đo lường, Quản lý tài chính, Giao tiếp qua văn bản và đối thoại, Giải quyết vấn đề, Đánh giá bản thân. 
 • Top