JA Company ProgramTổng quan chương trình
JA Company Program khám phá và phân tích những cơ hội và nhiệm vụ của một công ty do học sinh đứng đầu.
Sau khi tham gia dự án, các em học sinh sẽ có thể:
  • Áp dụng kĩ năng kinh doanh và quản lý doanh nghiệp vào việc học, công việc và mưu cầu dịch vụ sau này.
  • Nhận thấy tầm quan trọng của trách nhiệm cá nhân và sự hiểu biết về tài chính khi đưa ra các quyết định trong cuộc sống một cách tích cực.
Tổng quan mục tiêu các buổi học
 
Buổi đầu tiên
Các em học sinh cùng làm việc để hình thành một môi trường làm việc nhóm hiệu quả và năng suất, đồng thời liệt kê những vị trí lãnh đạo cụ thể cho công ty trong tương lai. Các em tự tạo ra các giá trị, tiêu chuẩn và vạch ra tầm nhìn, nhiệm vụ và mục tiêu của công ty.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
- Quyết định các nguyên tắc lãnh đạo cơ bản sẽ tạo ra một môi trường công ty hiệu quả như thế nào.
- Nhận biết cấu trúc ban ngành của công ty và các vị trí lãnh đạo liên quan đến nhau như thế nào.
- Thảo luận về giá trị của công ty.
- Cân nhắc về tên của công ty.
- Thảo luận về kế hoạch cổ phần hoá của công ty.
Buổi thứ hai
Học sinh làm việc giống như một hệ thống công ty, bầu cứ giám đốc và học về chức năng của các phòng ban trong quá trình hoạt động và giải thể.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
- Phân loại  các nhân tố của một cơ hội kinh doanh.
- Nhận biết trách nhiệm của các ban ngành.
- Thông qua chính sách khen thưởng và nội quy của công ty.
 - Tiến hành kế hoạch cổ phần hoá công ty.
Buổi thứ ba
Công ty bước vào giai đoạn Mở đầu của chương trình. Trong giai đoạn này, học sinh sẽ sử dụng các công cụ, ví dụ như khảo sát thị trường và phân tích chi phí – lợi ích để quyết định sản phẩm tiềm năng cho thị trường mục tiêu của công ty.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
- Thực hiện nghiên cứu thị trường để xác định thị trường mục tiêu.
- Phát triển một bản khảo sát thị trường.
- Phân tích các lựa chọn sản phẩm.
- Tạo ra các câu hỏi dựa theo kế hoạch kinh doanh của các phòng ban.
Buổi thứ
Công ty bước vào giai đoạn Thương lượng. Ở giai đoạn này, các em học sinh sẽ lựa chọn 2 hoặc 3 sản phẩm để đưa vào phân tích chi phí – lợi ích.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
-Hoàn thành bản đánh giá sản phẩm.
- Đặt ra các mục tiêu bán hàng cho công ty và cho từng cá nhân.
- Hoàn thiện và nộp kế hoạch kinh doanh của các phòng ban.
- Lựa chọn 1 sản phẩm cho công ty.
Buổi thứ năm
Công ty bước vào giai đoạn Cơ hội Kinh Doanh. Học sinh tổ chức một buổi gặp mặt của Hội đồng Quản trị để thông qua kế hoạch kinh doanh, xem xét các chiến lược và chấp nhận hệ chính sách ưu tiên của công ty.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
- Tiến hành tổ chức hoặc sản xuất sản phẩm.
- Duy trì các biên bản giao dịch chính xác, có hệ thống.
Buổi thứ sáu
Đặt hàng các nguyên liệu cần để sản xuất sản phẩm và thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty. Học sinh có thể tham gia Cơ hội mở rộng kiến thức.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
- Thực hiện mua nguyên liệu sản xuất.
- Chuẩn bị các biên bản cần cho quá trình hoạt động của công ty.
- Nhận biết mẫu đơn đặt hàng và quá trình bán sản phẩm.
Buổi thứ bảy
Học sinh tiếp tục điều hành công ty.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
- Hoàn thiện và thực hiện các quy trình của một bản kế hoạch kinh doanh.
- Chuẩn bị bán sản phẩm vào thị trường mục tiêu đã xác định.
- Tiếp tục tiến hành sản xuất.
- Duy trì các biên bản giao dịch chính xác, có hệ thống.
Buổi thứ tám
Các em học sinh tiếp tục sản xuất và bán sản phẩm của mình. Các em sẽ học thêm về các phương pháp bán hàng, giúp các em đạt được mục tiêu bán hàng công ty đặt ra.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
- Nhận biết các kĩ năng và chiến lược bán hàng hiệu quả.
- Phát hiện và điều chỉnh các chiến lược sản xuất kém hiệu quả.
Buổi thứ chín
Các em học sinh tổ chức các buổi họp giữa các phòng ban để chia sẻ về các phương thức tối ưu và đề xuất thay đổi về cách thức hoạt động của công ty.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
- Tiếp tục bán và sản xuất sản phẩm.
- Hoàn thiện chiến lược của các phòng ban.
Buổi thứ mười
Học sinh bắt đầu hoàn thiện sản xuất, đánh giá lượng hàng tồn kho và chuẩn bị cho buổi họp thanh toán lợi nhuận của Hội đồng quản trị.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
- Nhận biết và đánh giá lượng hàng sản xuất và trong kho cần cho việc bán hàng.
- Bắt đầu chuẩn bị tất cả các mẫu đơn thanh toán lợi nhuận và biên bản cho báo cáo hàng năm.
Buổi thứ mười một
Học sinh tìm hiểu bước tiếp theo và học cách áp dụng những điều các em đã học với tư cách người điều hành công ty vào mục đích kinh doanh tương lai của chính các em.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
- Hiểu rõ hơn về Trung Tâm tư vấn và các công cụ Đánh Giá Nghề Nghiệp của JA.
- Hình thành một bản kế hoạch tương lai của mình.
- Hoàn thành tất cả các bản báo cáo thanh toán lợi nhuận.
- Soạn bản báo cáo hàng năm.
Buổi thứ mười hai
Học sinh sẽ tiến hành buổi gặp mặt thanh toán lợi nhuận cuối cùng của Hội đồng Quản trị và thông qua bản báo cáo hàng năm.
Mục tiêu
Các em sẽ có thể:
- Phân chia cổ tức cho cổ đông.
- Ăn mừng thành công của công ty.
 
Những điều bản về chương trình
  • Bao gồm một chuỗi 12 buổi gặp phù hợp với học sinh trung học phổ thông.
  • Mỗi buổi học trung bình kéo dài từ 90 đến 120 phút.
  • Tất cả tài liệu sẽ được tập hợp trong một bộ hỗ trợ gồm tất cả kế hoạch cụ thể cho Tình nguyện viên và tài liệu cho 24 em học sinh.
  • Giới thiệu đến các em học sinh những yếu tố quan trọng trong việc tổ chức và điều hành một doanh nghiệp.
  • Những buổi họp cụ thể và tài liệu phù hợp sẽ được sử dụng để tăng sự tương tác giữa các em học sinh và nhấn mạnh vào phương cách tiếp cận giáo dục của JA.
  • Liên kết với các môn học xã hội như Tiếng Anh, các tiêu chuẩn toán học và Tiêu Chuẩn Học Nòng Cốt Phổ Biến Chung Toàn Tiểu Bang cho Tiếng Anh, các môn học về ngôn ngữ/nghệ thuật và toán học.
 
Các khái niệm năng được sử dụng trong chương trình
JA Company Program sẽ củng cố hiểu biết của các em học sinh về những khái niệm và kĩ năng sau đây:
Khái niệm – Kinh doanh, Lựa chọn, Cạnh tranh, Phân bố nhân công, Doanh nghiệp, Kinh phí, Chi phí cố định, Động cơ, Thu nhập, Giải thể, Quản lý, Tiếp thị, Thủ tục pháp lý, Giá cả, Năng suất, Lợi nhuận, Sản xuất, Nghiên cứu và Phát triển, Dịch vụ, Chứng khoán, Chi phí khả biến.
năng – Tập hợp sản phẩm, Phân tích và diễn giải thông tin, Động não, Xây dựng sự đồng lòng, Tư duy phản biện, Thu thập và sắp xếp thông tin, Đánh giá nhóm và bản thân, Phân tích lượng hàng tồn kho, giao tiếp qua văn bản và qua hội thoại, Quan sát, Phân tích sản phẩm, Nói trước đám đông, Nghiên cứu, Liên kết và đánh giá thông tin, Bán hàng, Làm việc nhóm. 

 
  • Top