JA Cha – Ching Curriculum

Nội dung chương trình 
Chủ đề
Nội dung
Chủ đề 1
Kiếm tiền, Tiết kiệm, Tiêu tiền, Quyên góp 
Chủ đề 2
Kiếm tiền
Chủ đề 3
Tiết kiệm
Chủ đề 4
Tiêu tiền
Chủ đề 5
Quyên góp
Chủ đề 6
Ôn tập
 

 
  • Top