JA Career Success
 


Tổng quan chương trình
JA Career Success (Sự nghiệp thành công) trang bị cho học viên những công cụ và kĩ năng cần thiết để đạt được và duy trì công việc trong môi trường làm việc ngày càng phát triển.

 
Chương trình mới mẻ bao gồm những chủ đề chính như : 
 • 4Cs: critical thinking ( tư duy phê phán), communication (kĩ năng giao tiếp), collaboration (kĩ năng hợp tác),  và   ( sự sang tạo).
 •  Kĩ năng mềm vững chắc
 • .Ưu tiên trong công việc
 • .STEM và các ngành tăng trưởng cao khác
 •  Các công cụ xây dựng thương hiệu cá nhân và săn việc làm - hồ sơ, thư xin việc, phỏng vấn và hồ sơ online.
 

Tổng quan và mục tiêu của buổi học

 
Buổi 1 : :
Kĩ năng cần có để được tuyển dụng : Tư duy Phê phán và Sự Sáng Tạo Học viên được giới thiệu tầm quan trọng của việc chuẩn bị kỹ lưỡng bằng cách phát triển kĩ năng 4Cs mà các nhà tuyển dụng tìm kiếm. Học viên áp dụng cách sử dụng tư duy phê phán và sự sáng tạo để giải quyết các vấn đề trong môi trường làm việc thực tế.
Mục tiêu
Học sinh sẽ có thể:
• Sử dụng kỹ năng xử lý tình huống để giải quyết các vấn đề cá nhân và chuyên nghiệp.
• Áp dụng tư duy phán đến các vấn đề liên quan đến công việc
• Nhận thức được hậu quả khi đưa ra quyết định tại nơi làm việc.
Buổi hai:
Kĩ năng cần có để được tuyển dụng  :Kỹ năng Giao Tiếp và Xử lý xung đột
Học sinh sẽ áp dụng kỹ năng giao tiếp để giải quyết xung đột dựa trên tình huống công việc theo kịch bản. Học sinh sẽ đóng giả trong các tình huống mâu thuẫn và cách giải quyết mâu thuẫn đó. Họ sẽ tìm hiểu các hành vi gây ra xung đột và hành vi để dẫn đến một giải pháp.
 
Mục tiêu
Học sinh sẽ có thể:
• Nhận ra những phản ứng thường thấy khi xung đột.
• Áp dụng kỹ năng xử lý xung đột để giải quyết các vấn đề công việc.
Buổi 3:
Kĩ năng cần có để được tuyển dụng : Sự hợp tác và sáng tạo
Học viên luyện tập kỹ năng hợp tác – một kỹ năng nằm trong mô hình 4Cs – bằng cách sử dụng mô hình xây dựng nhóm (Mục tiêu, Vai trò và Trách nhiệm, Quy trình, và Giao tiếp nội bộ).
Mô hình mô tả những hành vi nổi trội trong các đội có năng suất cao tại nơi làm việc.
Mục tiêu
Học sinh sẽ có thể:
• Thể hiện sự hợp tác với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các thách thức dựa trên tình huống công việc.
• Phát hiện những điều tạo nên của một nhóm hiệu suốt cao.
Buổi 4 :Kỹ năng cần có để được tuyển dụng: Mạnh Kỹ năng mềm
Học sinh sẽ xem xét các kỹ năng hiện đang được các nhà tuyển dụng tìm kiếm và tự đánh giá những kỹ năng đó của bản thân. Các học viên sẽ sử dụng câu chuyện cá nhân của mình trong một cuộc hội thảo phỏng vấn việc làm để thể hiện những kỹ năng này tới một nhà tuyển dụng.
Mục tiêu
Học sinh sẽ có thể:
• Xác định những kỹ năng mềm mà các nhà tuyển dụng tìm kiếm.
• Chứng minh các kỹ năng mềm của cá nhân trong một cuộc phỏng vấn giả.
Buổi thứ 5:
Biết thứ tự ưu tiên trong công việc của bạn
Học sinh cần hiểu được rằng trong lực lượng lao động hiện tại, việc thay đổi công việc hoặc sự nghiệp nhiều lần trong suốt cuộc đời xảy ra với rất nhiều người. Bởi vậy chuẩn bị kĩ càng và thích ứng với môi trường rất quan trọng. Học viên cần khám phá những ưu tiên quan trọng của mình để làm bản lề khi bước vào một công việc mang tính chuyên nghiệp.
Mục tiêu
Học sinh sẽ có thể:
• Nhận biết tầm quan trọng của việc tập trung, chủ động, và thích nghi khi tìm hiểu sự nghiệp.
• Sắp xếp thứ tự ưu tiên như một bản lề cho các quyết định về kế hoạch nghề nghiệp tiếp theo.
Buổi thứ sáu:
Biết người biết ta
Theo nhóm, học viên phân tích các yếu tố cần cân nhắc khi tìm hiểu sự nghiệp: các kỹ năng cần có nào có thể đạt được thông qua đào tạo và học tập; sở thích ở các cụm nghề khác nhau và những công việc cụ thể đang trên đà phát triển.
Mục tiêu
Học sinh sẽ có thể:
• Phân tích các yêu cầu cho ngành nghề đang phát triển cao, các công việc liên quan đến STEM. (STEM = Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học).
• Xác định những kĩ năng và kiến thức cần có  để có thể thích ứng và cạnh tranh trên thị trường lao động.
Buổi thứ bảy:
Hiểu rõ Thương hiệu Cá nhân của bản thân
Học viên làm việc theo nhóm để đánh giá những thương hiệu cá nhân của các thí sinh đang đăng kí tuyển dụng cho một công việc cụ thể, bằng cách so sánh thư giới thiệu, hồ sơ cá nhân và hồ sơ cá nhân online của họ
Mục tiêu
Học viên sẽ :
 • Tìm hiểu những công cụ cần thiết và cách để săn công việc mong muốn
 • Xác định những lựa chọn của bản thân để tạo ra thương hiệu cá nhân trong quá trình xây dựng sự nghiệp
 
 
           

Khái niệm cơ bản của Chương trình
 • Bao gồm bảy buổi được thiết kế cho học sinh trung học.
 • Thời gian trung bình cho mỗi buổi là 45 phút.
 • Tài liệu được đóng gói trong một bộ tài liệubao gồm các kế hoạch chi tiết cho tình nguyện viên và tài liệu cho 32 học sinh.
 • Trong các chương trình trung học của JA, học sinh học các khái niệm cơ bản về kinh doanh và kinh tế, khám phá những sở thích nghề nghiệp cùng các cơ hội kèm theo, phát triễn các kỹ năng cần có khi làm việc.
 • Các buổi học cụ thể, Tài liệu thân thiện với học sinh, đối tượng tập trung vào học sinh để tăng sự tương tác và nhấn mạnh cách tiếp cận kinh nghiệm của JA về học tập.
 • Tương quan tốt với các môn học xã hội của quốc gia, tiếng Anh, và các tiêu chuẩn toán học, cũng như Các Tiêu Chuẩn Chung của quốc gia về Anh Ngữ ngôn ngữ và toán học.
  . 

Khái niệm và Kỹ năng của Chương trình
JA Career Succes của JA giúp học sinh hiểu rõ hơn về các khái niệm và kỹ năng sau

Khái niệm - Các cụm nghề nghiệp, Lập kế hoạch nghề nghiệp, Chuẩn bị nghề nghiệp, Hợp tác, Giao tiếp, Quản lý xung đột, Tư duy phê phán, Kỹ năng và Kiến thức , Các yêu cầu của nhà tuyển dụng, Các công việc có sự tăng trưởng cao, các nhóm hiệu suất cao, Sở thích, Kiểm kê và Đặt hàng, phỏng vấn nghề nghiệp, Job outlook, Lưu trữ công việc, lựa chọn thứ cấp, kỹ năng mềm, STEM, kỹ năng chuyên môn, 4Cs, ưu tiên công việc, kỹ năng làm việc

Kỹ năng - Phân tích dữ liệu, thảo luận nhóm, giải quyết xung đột, giao tiếp, cạnh tranh, sáng tạo và đổi mới, tư duy phê bình, ra quyết định, theo các hướng dẫn bằng văn bản, xây dựng câu trả lời từ kinh nghiệm cá nhân, thiết lập mục tiêu, xác định hành vi, kỹ năng giao tiếp, Giải quyết vấn đề, Kỹ năng nghiên cứu, đóng vai, Tự đánh giá, Quản lý thời gian,hợp tác làm việc,làm việc theo nhóm

 • Top