Các thí sinh chiến thắng tại Vòng Chung kết Quốc gia sẽ tách đội của mình và kết hợp với thí sinh khác để tạo thành đội thi mới tại Vòng Chung kết ITC Châu Á Thái Bình Dương. Mỗi đội thi mới gồm 2 thành viên, và các thí sinh sẽ được hướng dẫn cụ thể để có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng thi đấu. Thể lệ mới này giúp cho các bạn thí sinh không chỉ hợp tác tốt với đồng đội ở quốc gia mình mà còn biết cách làm việc, tương tác với bạn bè quốc tế, mà cụ thể là trong khi vực Châu Á.
Lịch trình buổi Workshop hướng dẫn về thể lệ mới này sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất.  
04:50:05   27/07/2017
  • Top