Những đối tác của chúng tôi đang trực tiếp hỗ trợ các chương trình nuôi dưỡng tinh thần doanh nhân, dạy cho họ kỹ năng tài chính và việc nhận biết được tầm quan trọng của nó đối với cộng đồng trên toàn thế giới. Qua đó, tạo ra một lực lượng lao động luôn sẵn sàng trước những thử thách của nền kinh tế ngày nay - Bạn có thể là một phần trong đó. Hãy tham gia và cùng chúng tôi tạo cho thế hệ trẻ cơ hội thay đổi cuộc sống và cải thiện cộng đồng.
Doanh nghiệp: Trường học:
Khu vực phía Bắc Khu vực phía Nam:

  • Top