1. Cuộc thi “Cùng Bạn Kiến Tạo Tương Lai – Solve For Tomorrow 2020” dành cho đối tượng nào?
 • Cuộc thi dành cho đối tượng là các bạn Học sinh THCS & THPT (trong độ tuổi từ 12-18 tuổi) trên toàn quốc.
 • Hình thức tham dự: học sinh cần đăng ký tham gia theo đội và cần lưu ý
  • Một đội thi cần bao gồm các thành viên: (i) 01 giáo viên trực tiếp hỗ trợ - hướng dẫn học sinh thực hiện bài thi của mình; và (ii) tối thiểu 02 học sinh hoặc tối đa 03 học sinh dự thi.
  • Một giáo viên có thể tham gia hướng dẫn nhiều đội thi cùng lúc. Một học sinh chỉ được đăng ký tham gia một đội thi duy nhất.

2. Vòng Sơ khảo của cuộc thi sẽ diễn ra trong khoảng thời gian nào và bao gồm những nội dung gì?
 • Vòng Sơ Khảo sẽ bắt đầu từ 29.06.2020 đến 31.08.2020 và gồm 2 hoạt động chính là Đào Tạo Trực Tuyến và Nộp Bài Thi Trực Tuyến.
 • Chi tiết hướng dẫn tham gia vui lòng tham khảo tại website https://www.kientaotuonglai.com.vn/
 • Kết quả của Vòng Sơ Khảo sẽ được công bố dự kiến vào ngày 15.09.2020 tại website https://www.kientaotuonglai.com.vn/

3. Để tham gia khoá Đào Tạo Trực Tuyến, Giáo viên và Học sinh cần phải làm gì?
 • Giáo viên và Học sinh cần thực hiện theo những bước sau đây:
  • Bước 1: Học sinh và Giáo viên tạo tài khoản trên cổng đào tạo trực tuyến tại website www.kientaotuonglai.com.vn (Lưu ý: cần ghi rõ thông tin theo hướng dẫn)
  • Bước 2: Học sinh và Giáo viên chọn chương trình tương ứng và tham gia học tập theo hướng dẫn trên website.
  • Bước 3: Học sinh và Giáo viên làm bài kiểm tra cuối mỗi chương trình học. Sau khi hoàn tất, học sinh và giáo viên sẽ được nhận mã hoàn thành khoá học và Giấy Chứng Nhận qua hộp thư điện tử (email).

 4. Khoá Đào Tạo Trực Tuyến có hiệu lực trong khoảng thời gian nào?
 • Cổng Đào Tạo Trực Tuyến được mở từ 29.06.2020
 • Trong khoảng thời gian từ 29.06.2020 đến 31.08.2020, Giáo viên và Học sinh có thể tham gia khoá học để nâng cao kỹ năng thực hiện và trình bày dự án, đồng thời có cơ hội nhận giải thưởng dành cho các đơn vị/ cá nhân hoàn thành khoá học. Tham khảo cơ cấu giải thưởng tại đây (dẫn link trang giải thưởng cuộc thi)
 • Sau thời gian này, Giáo viên và Học sinh  có thể tiếp tục tham gia học để nâng cao kiến thức, nội dung khoá Đào Tạo Trực Tuyến sẽ hiển thị đến hết ngày 28.11.2020.

 5. Giáo viên và Học sinh có thể làm lại bài kiểm tra (của mỗi học phần hoặc cuối khoá) sau khi đã hoàn thành lần học đầu tiên?
 • Đối với lần học đầu tiên, Giáo viên và Học sinh cần học hết nội dung của học phần đó và không được cố tình lướt nhanh các video. Sau khi hoàn thành các nội dung học, hệ thống mới ghi nhận kết quả làm bài kiểm tra của Giáo viên và Học sinh.
 • Đối với các lần học lại tiếp theo của cùng môn học, Giáo viên và Học sinh có thể học lại bài và làm lại bài kiểm tra mà không nhất thiết phải xem lại toàn bộ nội dung bài học của học phần đó. Hệ thống sẽ tự động cập nhật các lần kiểm tra của các cá nhân, và chương trình sẽ chỉ ghi nhận điểm số cao nhất trong các lần hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa. 

 6. Giáo viên và Học sinh có thể thực hiện luôn bài kiểm tra cuối khoá mà không cần hoàn thành các học phần yêu cầu hay không?
 • Giáo viên và Học sinh không thể thực hiện bài kiểm tra cuối khoá nếu không tham gia các học phần theo yêu cầu.

 7. Khi tham gia Đào Tạo Trực Tuyến, Giáo viên và Học sinh sẽ được cung cấp những kiến thức gì?
 • Nội dung đào tạo cho Giáo viên:
  • Tư duy Thiết kế (Design Thinking): cung cấp cho Giáo Viên phương pháp tiếp cận mới về cách giải quyết vấn đề, từ đó có thể ứng dụng trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý học sinh.
 • Nội dung đào tạo cho Học sinh:
  • Phương pháp nghiên cứu (Research Method): hướng dẫn học sinh các bước cần triển khai khi thực hiện một dự án nghiên cứu khoa học
  • Kỹ năng mềm (Soft-skills), bao gồm các kỹ năng: Giải quyết vấn đề (Problem-solving), Quản lý thời gian (Time management), Tư duy sáng tạo (Creative Thinking), Làm việc nhóm (Teamwork), Thuyết trình (Presentation).

 8. Có những lưu ý gì đối với Giáo viên và Học sinh khi tham gia Đào Tạo Trực Tuyến?
 • Giáo viên hướng dẫn và Học sinh của đội thi bắt buộc phải tham dự và hoàn thành các bài giảng đào tạo trực tuyến để đảm bảo tính hợp lệ khi tham dự Vòng Sơ Khảo của cuộc thi “Cùng Bạn Kiến Tạo Tương Lai – Solve For Tomorrow 2020”

 9. Quy trình nộp bài thi trực tuyến trong Vòng Sơ Khảo như thế nào?
 • Bước 1: Các đội thi tham khảo hướng dẫn chi tiết, và mẫu bài dự thi tại www.kientaotuonglai.com.vn  
 • Bước 2: Đại diện đội thi dùng tài khoản đã học trực tuyến để thực hiện việc đăng tải bài thi trực tuyến tại www.kientaotuonglai.com.vn  
 • Bước 3: Đội thi chọn “Nộp bài thi trực tuyến”, điền thông tin đăng ký và đăng tải bài dự thi theo hướng dẫn tại www.kientaotuonglai.com.vn

 10. Thế nào là Bài dự thi hợp lệ đối với Vòng Sơ Khảo cuộc thi “Cùng Bạn Kiến Tạo Tương Lai – Solve For Tomorrow 2020”?
Bài dự thi hợp lệ là bài thi thực hiện theo đúng hướng dẫn như sau:
 • Tập tin bài dự thi được đặt tên theo cú pháp [Bài dự thi]_[Tỉnh/Thành phố]_[Tên đội] (VD: Bài dự thi_ Hà Nội_ABC)
 • Bài dự thi hợp lệ bao gồm (1) Thông tin đăng ký được điền đầy đủ thông tin tại www.kientaotuonglai.com.vn;(2) Bài dự thi làm theo mẫu của BTC tại bước 1
 • Bài dự thi cần thể hiện được nội dung yêu cầu của cuộc thi đã nêu tại mục I và mục II [Đề bài và Ý nghĩa cuộc thi].
 • Đội thi chỉ được công nhận đủ điều kiện nộp bài thi khi mỗi thành viên đội thi đã hoàn thành Đào Tạo Trực Tuyến và nhận mã hoàn thành khoá học.
 • Đối với bài dự thi được gửi trong thời gian quy định, BTC sẽ gửi email phản hồi xác nhận trong vòng 48 giờ tính từ thời điểm nhận được bài dự thi. Nếu quá thời hạn trên mà đội thi vẫn chưa nhận được phản hồi, vui lòng liên hệ 0246 685 2255 – 0981 793 336 (Hotline BTC Cuộc thi – JA Vietnam) để được hỗ trợ.

 11. Hạn chót nộp bài dự thi Vòng Sơ Khảo là khi nào?
 • Hạn chót nộp bài dự thi Vòng Sơ Khảo là 23:59 ngày 31.08.2020.
 • Quy trình nộp bài dự thi trên trang web dự kiến sẽ cần khoảng hơn 30 phút để hoàn thành theo hướng dẫn tuỳ theo tốc độ đánh máy và tốc độ đường truyền tại nơi thao tác của thí sinh.
 • Do vậy, để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn trong quá trình nộp bài dự thi, BTC khuyến khích các đội thi nên nộp bài dự thi trước thời hạn nộp bài từ 04 – 05 tiếng để đảm bảo chất lượng bài dự thi của đội.
 • Trong trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật trong quá trình nộp bài dự thi trực tuyến, đội thi có thể liên hệ Hotline kỹ thuật của cuộc thi để được hỗ trợ (thông báo sau)

 12. Đội thi có thể thay thành viên khác không?
 • Đối với Vòng Sơ Khảo: trong thời hạn Nộp bài thi trực tuyến (29.06 – 31.08.2020), các đội thi có quyền thay thành viên của đội nhưng vẫn phải đảm bảo số lượng thành viên tối thiểu theo quy định, với điều kiện phải thông báo trước ít nhất 07 (bảy) ngày đến BTC bằng thư điện tử. Cách thức thay thành viên như sau:
  • Đại diện đội thi gửi email hỗ trợ về hộp thư info@kientaotuonglai.com.vn, nêu rõ vấn đề cần hỗ trợ thay thành viên và thông tin các thành viên muốn thay thế.
  • Trong vòng 48 giờ sau khi nhận email từ đội thi, BTC sẽ phản hồi bằng email và xác nhận thời gian huỷ bài dự thi của đội trên hệ thống.
  • Sau đó, đại diện đội đăng ký lại thông tin đội thi mới và nộp lại bài dự thi trên trang web www.kientaotuonglai.com.vn
  • Trong trường hợp thành viên mới muốn tham gia đội khi khác: (a) nếu đội thi đó đã nộp bài, đội vẫn phải gửi email hỗ trợ về BTC và nộp lại bài thi trên trang web; (b) nếu đội thi đó chưa nộp bài, đội thi có thể đăng ký thông tin thành viên và nộp bài thi như bình thường.
 • Đối với Vòng Phát Triển Sản Phẩm: Trong trường hợp thí sinh đội thi gặp vấn đề bất khả kháng không thể tham gia tiếp tục ở vòng Phát Triển Sản Phẩm, đội thi chỉ được phép thay thế 01 thí sinh, với điều kiện phải thông báo trước ít nhất 1 tuần đến BTC bằng thư điện tử. Trong trường hợp thí sinh thay thế không đảm bảo thời gian tham dự buổi đào tạo, đội thi xem như vắng mặt 01 thành viên.
 • Đối với Vòng Chung kết: đội thi không được quyền thay thành viên. Trong trường hợp bất khả kháng thành viên không thể tham gia, đội thi được quyền giảm thành viên nhưng vẫn phải đảm bảo số lượng thành viên tối thiểu theo quy định, nếu không đội thi sẽ bị tước quyến thi đấu Chung kết. Giải thưởng chung cuộc chỉ được trao cho thành viên có mặt tham dự thi đấu, thành viên vắng mặt không được nhận giải thưởng nếu đội thắng cuộc.

13. Nếu các thành viên của đội thi không thuộc cùng một Trường (THCS hoặc THPT) mà đến từ nhiều Trường khác nhau, thì có thể đăng ký tham gia cuộc thi theo đội dưới danh nghĩa của Trung Tâm/ Câu Lạc Bộ/ Đơn vị khác không?
 • Đội thi có thể bao gồm các thành viên đến từ các đơn vị khác nhau. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý khi nộp bài thi, các đội thi cần đăng ký trực thuộc 1 đơn vị giáo dục được cấp phép và Giáo Viên hướng dẫn của đội thi phải đang công tác tại đơn vị này.
 • Trong trường hợp tham gia Đào Tạo Trực Tuyến, thành viên của đội thi vẫn đăng ký thông tin cá nhân theo mẫu của BTC và điền thông tin Trường THCS hoặc THPT mà mình đang theo học.
 • Với giải thưởng cho Đào Tạo Trực Tuyến, chương trình sẽ chỉ áp dụng giải Trường cho các Trường THCS hoặc THPT; không áp dụng cho các đơn vị khác bên ngoài.
Lưu ý:
 • Trong trường hợp các đội thi thắng giải, BTC sẽ yêu cầu các đơn vị cung cấp bản sao Giấy phép thành lập và các cá nhân cung cấp bản sao chứng từ chứng minh nhân thân để đảm bảo tính hợp lệ của đội thi.
 • Nếu các đội thi không thể đảm bảo giấy tờ theo yêu cầu của BTC, đội thi có thể bị loại và huỷ tư cách thắng giải.

 14. Sau khi nộp bài thi trực tuyến, đội thi có thể cập nhật bài dự thi không?
 • Trong thời hạn nộp bài của Vòng Sơ Khảo, đội thi được quyền bổ sung thông tin, cập nhật nội dung bài dự thi đã gửi trên hệ thống không quá 02 lần. Mỗi nội dung được gửi từ 01 tài khoản email đã đăng ký trên website www.kientaotuonglai.com.vn được xem là 01 bài dự thi, do đó đội thi cần gửi lại toàn bộ các thông tin quy định trong mỗi lần cập nhật và chỉ dùng 01 tài khoản để liên lạc với BTC. BTC chỉ căn cứ trên nội dung cuối cùng nhận được từ đội thi tại thời điểm hết hạn nộp bài để xác định nội dung bài thi.

15. Nội dung tập huấn tại Vòng Phát Triển Sản Phẩm gồm những gì? Thời gian tập huấn sẽ diễn ra trong bao lâu? Hình thức tập huấn sẽ được tổ chức như thế nào?
 • Tại Vòng Phát Triển Sản Phẩm, các đội thi sẽ được trang bị và củng cố thêm kiến thức về công nghệ ứng dụng và kỹ năng mềm.
 • Các đội thi tham gia Tập Huấn sẽ tập trung tại 2 địa điểm là Hà Nội và Tp.HCM (địa điểm cụ thể BTC sẽ thông báo qua thư điện tử đến đội thi).
 • Thời gian tập huấn sẽ diễn ra 1 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 15.09.2020 đến ngày 30.09.2020.

16. Thời gian tổ chức Chung Kết cuộc thi “Cùng Bạn Kiến Tạo Tương Lai – Solve For Tomorrow 2020” là khi nào? Ngày Chung kết của cuộc thi được tổ chức ở đâu? Các đội thi cần chuẩn bị những gì khi tham dự Vòng Chung Kết?
 • Thời gian để TOP 10 hoàn thiện sản phẩm: 02.11.2020 – 27.11.2020
 • Thời gian Thi Chung Kết: ngày 28.11.2020
 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Cách thức di chuyển:
  • TOP 10 di chuyển tự túc từ địa phương đến địa điểm tập trung tại TP. Hồ Chí Minh.
  • TOP 10 sẽ được BTC hỗ trợ chi phí tham dự Chung Kết là 800.000 VND cho mỗi cá nhân Thí sinh và Giáo viên hướng dẫn của đội thi (tối đa 03 Thí Sinh và 01 Giáo viên/ đội thi). Chi phí này sẽ được trao tại Ngày Thi Chung Kết theo hướng dẫn của BTC với các đội thi.
  • Một số đội thi sẽ được hỗ trợ chi phí vé máy bay trong trường hợp cần di chuyển bằng đường hàng không để đến Tp.HCM tham gia Ngày Chung Kết. Chi phí này sẽ được BTC hướng dẫn cụ thể cho từng đội tuỳ theo vị trí khởi hành của đội thi.
 • Hình thức thi: thuyết trình về dự án trên sân khấu
  • Mỗi đội thi sẽ có 20 phút thuyết trình và chạy thử mô hình; cùng 5 phút trả lời câu hỏi trước Hội đồng Ban Giám Khảo.
  • Mỗi đội thi cần chuẩn bị 01 poster, kích thước không quá khổ A0 (1189mm x 841mm) để giới thiệu về dự án của đội tại khu trưng bày của TOP 10.
 • Tất cả các Đội TOP 10 cần có mặt tại Tp.HCM để tham dự Vòng Chung Kết. Đội thi vắng mặt xem như bỏ cuộc và sẽ không được nhận giải cùng các hỗ trợ tương ứng dành cho đội thi tham dự Vòng Chung Kết.
 • Lễ Trao Giải & kết quả Vòng Chung Kết sẽ được tổ chức và công bố vào cùng ngày thi.

 17. Em không ở sinh sống và học tập tại Hà Nội hoặc Tp.HCM thì có được tham dự cuộc thi hay không?
 • Cuộc thi “Cùng Bạn Kiến Tạo Tương Lai – Solve For Tomorrow 2020” dành cho đối tượng là các bạn Học sinh THCS & THPT trên toàn quốc, nên chỉ cần trong độ tuổi quy định của cuộc thi thì bạn hoàn toàn có thể tham gia.
 • Tham khảo quy định đối tượng tham dự tại đây (dẫn link trang T&C cuộc thi)

 18. Làm thế nào để biết bài dự thi của đội có nộp thành công hay chưa?
 • Sau khi các đội nộp bài thi trực tuyến trên website, hệ thống sẽ thông báo đã ghi nhận bài dự thi qua hộp thư điện tử (email) đã đăng ký.
 • Các đội thi lưu ý rằng nội dung hệ thống gửi qua email chỉ mang tính chất thông báo về việc bài dự thi đã được ghi nhận, chứ không xác nhận tính hợp lệ của bài thi.
 • Đối với bài dự thi được gửi trong thời gian quy định, BTC sẽ gửi email phản hồi xác nhận trong vòng 48 giờ tính từ thời điểm nhận được bài dự thi. Nếu quá thời hạn trên mà đội thi vẫn chưa nhận được phản hồi, vui lòng liên hệ 0246 685 2255 – 0981 793 336 (Hotline BTC Cuộc thi – JA Vietnam) để được hỗ trợ.

​19. Các đội thi cần lưu ý những gì khi tham dự cuộc thi?
 • Thí sinh và Giáo viên tham gia cuộc thi cần cam kết thực hiện đúng và đầy đủ theo hướng dẫn của Ban Tổ Chức (BTC), đồng thời sắp xếp lịch trình để tham dự theo yêu cầu dưới đây nếu vượt qua vòng sơ khảo và được chọn vào vòng tiếp theo:
  • Đối với Vòng Sơ Khảo: Giáo viên và Học sinh bắt buộc phải tham gia và hoàn thành khoá đào tạo trực tuyến với điểm số trên 70%; và nộp bài dự thi trực tuyến đúng thời hạn theo hướng dẫn của BTC trên website.
  • Đối với Vòng Phát Triển Sản Phẩm:
 • Tập Huấn: Các đội thi bắt buộc phải tham gia buổi đào tạo tại địa điểm chỉ định tại 2 địa điểm tập trung là Hà Nội (dành cho đội thi khu vực Miền Bắc) và TP.Hồ Chí Minh (dành cho đội thi khu vực Miền Nam).
 • Phát Triển Sản Phẩm: Giáo viên hướng dẫn đội thi chịu trách nhiệm xin phép Ban Giám Hiệu & Phụ Huynh và hỗ trợ sắp xếp thời gian để tạo điều kiện cho học sinh hoàn thiện sản phẩm dự thi của đội
  • Đối với Vòng Chung Kết: Các đội thi sẽ tập trung thi Chung Kết tại TP. Hồ Chí Minh dự kiến vào ngày 28.11.2020.
 • Các đội thi được lựa chọn vào vòng trong nếu không đủ điều kiện sắp xếp tham dự theo lịch trình thì cần phản hồi ngay đến BTC trong vòng 24 giờ để BTC chọn đội có số điểm cao tiếp theo thay thế.

 20. Các đội thi có thể sử dụng linh kiện điện tử của các hãng khác nhau không?
Giải pháp có thể bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng các loại ngôn ngữ lập trình và các loại công cụ Robotics khác nhau như:
 • Arduino và các mạch tích hợp IC,
 • Linh kiện điện - điện tử và các cảm biến điện tử,
 • Các bộ công cụ LEGO,
 • Các thuật toán, hệ thống trí tuệ nhân tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào điều khiển chuyển động và thao tác của máy móc, ...
 
 
03:34:02   24/06/2020
 • Top