Gather – Mạng xã hội dành cho cộng đồng học sinh JA toàn cầu được xây dựng với mong muốn tạo ra một môi trường năng động trong đó các thành viên có thể truyền cảm hứng, được truyền cảm hứng và phát huy tiềm năng của bản thân. Tại mạng xã hội Gather, học sinh trên khắp thế giới được khuyến khích tạo văn hoá sẻ chia và nuôi dưỡng những ý tưởng phát triển để từ đó đóng góp cho cộng đồng và thay đổi thế giới.

Quy tắc ứng xử khi tham gia mạng lưới học sinh JA – Gather:
- Nguyên tắc xây dựng: Đưa ra những ý tưởng và chia sẻ với các bạn học sinh khác trên cộng đồng Gather để phát triển những ý tưởng một cách tốt hơn. Hãy bắt đầu những cuộc đối thoại để đón nhận các cách tiếp cận khác nhau để trau đồi và học hỏi thêm những kiến thức và kỹ năng mới.

- Nguyên tắc hào phóng: Hãy lắng nghe mọi người và tìm hiểu về những thách thức họ đang đối mặt, nhu cầu của họ là gì và chia sẻ kinh nghiệm của bản thân mình. Hãy tạo kết nối, chia sẻ lời khuyên và những kỹ năng. Hãy đưa ra sự hỗ trợ một cách chủ động để cùng nhau thành công và phát triển.

- Nguyên tắc đề cao giá trị của người khác: Hãy khiêm tốn, chia sẻ những thành công và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Hãy tập trung sự nỗ lực của bạn vào việc hỗ trợ cộng đồng để nâng cao giá trị của bản thân đồng thời luôn tôn trọng và đề cao giá trị của những người khác. Với cách thức hỗ trợ lẫn nhau này, mọi người sẽ muốn làm việc cùng bạn để cùng đạt được mục tiêu của họ và chính bạn. Hãy cùng nhau chia sẻ thành công và cùng nhau tiến bộ cả trong cộng đồng Gather và ngoài xã hội.

- Nguyên tắc tôn trọng những quan điểm khác nhau và đưa ra những tranh luận tích cực: Cộng đồng Gather luôn đề cao những đóng góp và ý tưởng đa dạng, đây chính là nền tảng tạo nên sự thành công cho thế hệ trẻ và sự thay đổi tích cực cho thế giới. Hãy cởi mở và tích cực trong cách bạn giao tiếp với người khác để tìm kiếm những quan điểm khác nhau. Trong thời kỳ đổi mới hiện nay, việc luôn tìm kiếm những giải pháp mới và sáng tạo cho thế giới là vô cùng quan trọng. Cách hiệu quả nhất để vượt qua những thách thức là khi có nhiều bộ óc làm việc cùng nhau và đóng góp vì mục tiêu chung. Hãy thoải mái thách thức lẫn nhau và thẳng thắn thảo luận về các chủ đề cần giải quyết.

​Truy cập Website gatheralumni.org hoặc tải app Gather tại IOS hoặc Android để tham gia ngay cộng đồng học sinh JA toàn cầu để trải nghiệm môi trường học tập và giao lưu quốc tế.

 
02:37:50   30/07/2020
  • Top