Năm thứ 4 liên tiếp, cựu thành viên JA từ khu vực Châu Á Thái Bình Dương có thể nộp đơn xin tài trợ của JA Châu Á Thái Bình Dương để tham dự Hội nghị cựu thành viên hàng năm ở châu Âu.

     Để mừng 100 năm thành lập Junior Achievement, buổi Hội thảo cho Cựu thành viên JA sẽ được tổ chức tại Vienna, Áo vào tháng 8 năm 2019. Hơn 400 cựu thành viên từ hơn 40 quốc gia trên thế giới sẽ tâp trung tại “trái tim” của châu Âu và trải nghiệm những buổi workshops, trao đổi, thảo luận, và đàm phán về khởi nghiệp.

     Chủ đề của buổi hội thảo là: Sáng tạo, Kết Nối  và Chấp nhận rủi ro
 

JA Global Alumi Conference

1. Thời gian: 28/08 đến  01/09/ 2019


2. Điều kiện tham dự:
Thí sinh phải là:
  • Cựu thành viên của JA
  • Có khả năng di chuyển đi lại trong suốt quá trình hội thảo.

3. Cách thức nộp hồ sơ:
  • Thí sinh phải nộp 1 bài viết (hơn 400 từ) hoặc ppt slides (hơn 10 slides không bao gồm cover ppt) với nội dung:
    • Câu chuyện JA của bạn, trải nghiệm của JA đã ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào?
    • Bạn đã truyền bá tinh thần JA như thế nào thông qua cộng đồng cựu sinh viên JA ở nước bạn?

4. Đối với các ứng viên thành công sẽ nhận được:
  • Tài trợ trọn gói và chỗ ở trong suốt buổi hội thảo (Phòng đôi). Không bao gồm chi phí từ chỗ ở đến buổi hội thảo.

5. Thời hạn nộp hồ sơ: 6h30 ngày 27/2/2019 (theo giờ Hong Kong)
                                   tức 5h30 ngày 27/2/2019 (theo giờ Việt Nam)

Vui lòng gửi đơn đến Mavis Hon – Điều phối viên vùng của Cưu thành viên JA Châu á thái bình dương tại  mavis.hon@jahk.org)
Tham khảo thông tin tại : https://www.jaglobalalumniconference.org/ 
02:46:02   22/02/2019
  • Top