Thật dễ bị choáng ngợp bởi quy mô to lớn của cuộc khủng hoảng thanh niên thất nghiệp toàn cầu

Ngày nay, gần một nửa dân số thế giới – khoảng 3.5 tỉ người nằm trong độ tuổi dưới 27. Trong đó, 73 triệu thanh thiếu niên từ 15 – 23 tuổi được xếp vào nhóm thất nghiệp (bao gồm có khả năng làm việc và muốn tìm việc). Thêm vào đó là những người làm việc không chính thức trong nhóm “lao động nghèo” với mức thu nhập chỉ 2$/ngày. Và trong 1.2 tỷ người độ tuổi từ 15 – 24 thì có tới 600 triệu 
Tờ Economist gọi đây là: Thế hệ thất nghiệp.

Tỷ lệ thanh thiếu niên thất nghiệp cao có thể thấy ở Bắc Phi (27%) và Trung Đông (26%), hay kể cả ở các nền kinh tế phát triển, tỷ lệ này cũng tăng đến những mức đáng lo ngại, tăng trên 50% ở các nước như Tây Ban Nha và Hy Lạp. Các quốc gia như Mỹ, Anh và Canada theo thứ tự là 16.2%, 21.0%, và 14.3%. Con số này vẫn chưa bao gồm những người thiếu việc làm dài hạn và những người đã từ bỏ việc tìm kiếm việc làm. 

Ngoài những ảnh hưởng rõ ràng về kinh tế, tỷ lệ thất nghiệm ở độ tuổi thanh thiếu niên cao là một nguyên nhân chính đằng sau những bất ổn xã hội và bất ổn về chính trị 

Nguyên nhân gây ra vấn đề thất nghiệp ở thế hệ trẻ ngày nay là gì?

Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng nguyên nhân cuộc khủng hoảng thất nghiệp của thế hệ thanh thiếu niên ngày nay là do những vấn đề trong việc pha trộn các xu hướng phát triển kinh tế toàn cầu gây ra; ví dụ như, tình trạng yếu kém của nền kinh tế vĩ mô, lượng dân số ở tuổi vị thành niên tăng lên ở các quốc gia đang phát triển, cấu trúc và các nguyên tắc của thị trường lao động, chất lượng của dịch vụ giáo dục. 

 
10:30:51   17/03/2016
  • Top