Nguồn: JA worldwide

Nhờ có JA Jamaica, Abigail Smith đã có được những công cụ cần thiết để khởi nghiệp. Đó là cách Pizzaz Party Planning đã ra đời. Abby nhờ đến các em, Zachary và Zoe giúp mình lập kế hoạch, sản xuất và nướng bánh để bán ở Kingston. Cả ba chia sẻ khối lượng công việc và cùng điều hành công ty. Abby dùng số tiền kiếm được để trang trải mua đồ dùng học tập và tiết kiệm tiền đi học đại học.
04:00:12   08/11/2016
  • Top